بنابر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوصوضعیت بازار مسکن، در شرایط کنونی،رشد قیمت مسکننمی تواند دلیل منطقی داشته باشد و با توجه به این که خریدار واقعی در بازار نیست قیمت ها تنها می تواند به طور اسمی افزایش پیدا کند. طی سال های اخیر نرختورم مسکندر تهران حدود ۲۰۰ درصد بوده، در حالی که تورم عمومی طی این سال ها حدود ۷۰ درصد اعلام شده است. بنابراین مسکن ۱۳۰ درصد حباب دارد.

این روند به پرتاب متقاضیان واقعی از کلانشهر تهران منجر می شود. به اظهارات واسطه های ملکی در حال حاضربازار مسکندر شهرهای اطراف پایتخت نسبت به کلانشهرها از رونق بهتری برخوردار است. از این رو با افزایشقیمت مسکندر تهران، اجاره بها نیز رشد داشته و به طور میانگین در تهران ۲۹ درصد و در مناطق پرتقاضا به ۵۰ تا ۷۰ درصد رشد سالیانه رسیده که از سبقت ۳۰ درصدیرشد اجاره بهادر مناطق پرتقاضا نسبت به رشد قیمت مسکن حکایت دارد.

خروجی این وضعیت به افزایش تعداد خانه های خالی در کلانشهر تهران منجر می شود که طبق آمار سال ۱۳۹۵ با ۵۰۰ هزار خانه خالی مواجه بود.اجرای مالیات بر عایدی سرمایه که بعد از حدود پنج سال از مطرح شدن آن هنوز معطل مانده و در انتظار لایحه دوم است، از سوی عمده کارشناسان نسخه ای برای تعادل بخشی به قیمت ها در بازار مسکن عنوان می شود اما به اظهارات وزیر اقتصاد، این طرح بعید به نظر می رسد که در سال جاری عملی شود. در شرایطی که آمارهای رسمی از افزایش معاملات و تغییر قیمت مسکن حکایت دارد، واسطه های ملکی، رشد محسوس قیمت در مناطق پرتقاضای شهر تهران را رد می کنند؛ کارشناسان نیز با رد فرضیه جهش قیمت مسکن در سال آینده، نهایت افزایش را حدودنرخ تورم پیش بینی کرده اند.

افزایش قیمت محصولات ذوبی

رابطه قیمت مسکن به اجاره بها

عوامل محدود شدن صادرات فولاد

قیمت ,سال ,مسکن ,افزایش ,تهران ,درصد ,در بازار ,می شود ,قیمت مسکن ,کلانشهر تهران ,بازار مسکن

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

warshiikh onlineshoping1 hotelsuggest longderobdy joook-kade postca novinshelf lisniporvi boomranges sforcooktomam