آنچه که طی این مدت ذره بین تعقیب رفتار سازنده های بازار مسکن منعکس می کند، اتخاذ تصمیم جدید سازنده ها در مواجهه باوضعیت جدید بازار آهنآلات و مصالح ساختمانی می باشد. این روزها در گوشه و کنار شهر شاهد ساختمان های نیمه ساخت و پروژه های رها شده هستیم که همگی نشان از تأثیرگذاری وضعیت بازار آهن بر بازار مسکن دارد. بطور مثال در شهر تهران بساز و بفروش های مسکن نه قصد تکمیل سریع ساختمان های خود را دارند و نه حتی تصمیم بر متوقف کردن پروژه ها می گیرند. بدین معنا که سازنده ها سرعت تکمیل پروژه های خود را به کمترین میزان کاهش داده اند تا بلکه بتوانند از شرایط موجود و رکود بازار عبور کنند.

به گزارش آهن پرایس، افزایش قیمت های بی وقفه طی ماه های اخیر موجب شده تا سازندگان مسکن برای تهیهآهن آلات ساختمانیهمچونمیلگرد آجداروتیرآهنتعلل نمایند و یا حدالامکان تاریخ تکمیل پروژه را به زمانی طولانی تر موکول نمایند. برخی پروژه ها در شهر تهران اکنون بیش از ۹ ماه می باشد که نیمه کاره رها شده بطوری که هنوز بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد حجم کار باقی مانده است.

از سوی دیگر با توجه به وضعیت فعلی بازار آهن که پس از یک دوره رکود و ثبات قیمت هم اکنون روند افزایش پله ای را طی می کند، سازندگان ترجیح بر این دارند که تا کاهش قیمت ها و رسیدنقیمت آهنبه قیمت های پایه سال گذشته، باز هم صبر پیشه کنند. در حقیقت با توجه به ثبات نسبی قیمت ها در بازار آهن و رکود سنگین حاکم بر معاملات مسکن، سازندگان دیگر اراده ای برای تکمیل پروژه ها ندارند.

افزایش قیمت های گام به گام تولیدکنندگان طی ماه جاری نیز، دلیلی بر تغییر رفتار سازندگان بشمار می رود چراکه هنوز هم با توجه به کاهش و افزایش های چند مرحله ای اعتمادی به روند پیشروی بازار ندارند.

افزایش قیمت محصولات ذوبی

رابطه قیمت مسکن به اجاره بها

عوامل محدود شدن صادرات فولاد

های ,بازار ,ها ,پروژه ,قیمت ,تکمیل ,بازار آهن ,ها در ,توجه به ,قیمت های ,با توجه

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

nerboterdia khoshtip96 ferdowsacademy ardakanaac shirazbestt arvandplast tutepoti lasquiproglect mg10 ronia59