سودا گران موج گرانی را از طریق فضای مجازی و یا سایت هایخرید و فروش مسکنایجاد کرده اند. به گزارش آهن پرایس در اخباربازار مسکن، تا پایان سال ۱۴۰۰، تعداد۴۰۰ واحد مسی را در قالب طرح اقدام ملی به مردم تحویل خواهد شد، بخش عمده ای از واحد هایی که در این طرح قرار دارند مربوط به واحد های مسکن مهری است که در طول ۵ سال گذشته باقی مانده است.
به اظهارات کارشناسان بازار مسکن، اتمام ساخت واحد های مسکن مهر تا پایان سال آینده امکان پذیر نخواهد بود، طبق تعهداتی که دولت داده است واحد های مسکن مهری که در قالب طرح اقدام ملی به متقاضیان واگذار می شود تا سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد.
از این رو تمامیواحد های مسکن مهردر گذشته فروخته شده و یا متقاضیان برای آن ها ثبت نام کرده اند، تحویل این واحد ها نقشی در رونق تولید در بازار مسکن ندارد، چرا که عمده این واحد ها صاحب مالک و یا سرمایه گذار هستند. بنا براین در این طرح ملکی خرید یا فروش نمی شود.
اتمام واحد های مسکن مهر تأثیر بسزایی در کاهش قیمت مسکن ندارد، بنا براین واگذاری سند و یا عرصه نمی تواند در ایجاد رونق بازار مسکن تاثیر گذار باشد.بسیاری از این واحد ها در گذشته بدون سند و در قالب قولنامه و یا مبایعه نامه خرید و فروش می شدند، بنا براین واگذاری سند نمی تواند کمک چندانی در بهبود وضعیت بازار مسکن داشته باشد.
متأسفانه بسیاری از سودا گران بازار مسکن وارد بازار خرید و فروش مسکن مهر شده اند. سودا گران بیشتر در واحد های مسکن مهر پردیس و پرند وارد شده اند و همین موضوع باعثرشد جهشی قیمتدر واحد های مسکن مهر شده که این خود زمینه ساز ایجاد نگرانی برای متقاضیان این واحد ها شده است. از این رو باید دولت هر چه سریع تر با تکمیل واحد های مسکن مهر و واگذاری آن ها به متقاضیان واقعی مانع رشد جهشی و نا بهنگام قیمت ها در این واحد ها شود.

افزایش قیمت محصولات ذوبی

رابطه قیمت مسکن به اجاره بها

عوامل محدود شدن صادرات فولاد

مسکن ,واحد ,ها ,های ,مهر ,بازار ,های مسکن ,واحد های ,مسکن مهر ,این واحد ,واحد ها

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

novingrayaneh masoudblog ptimchicentgest meysamjon listprojepython siteklaymer nonistwinpha flabfotgebe ronia59 ruffnikani